Stenbacka förskola

Antal avdelningar: 4

Driftsform: Kommunal

Öppettider: Måndag – fredag klockan 06:15-18:15

Telefon

Om förskolan

Stenbacka förskola byggdes 1981 och ligger i centrala Asarum, nära naturen. Gården har stora, kuperade gräsytor och en skogsdunge.

Förskolan har tillagningskök där maten lagas från grunden.

Vi samarbetar med övriga förskolor i området, främst med Asarumsdalens förskola som ligger i närmiljön.

Organisation

Förskolan har fyra avdelningar som ligger två i varje del och sammanbinds med personaldelen och köket.

Verksamhet

All verksamhet under hela dagen utgår ifrån våra styrdokument – läroplan för förskolan och skollagen. Verksamheten vilar på vetenskaplig grund.

Samverkan med vårdnadshavare

Förskolorna i Karlshamns kommun erbjuder följande forum för samråd:

  • Introduktion där pedagoger och vårdnadshavare delger varandra information om det enskilda barnet och utbildningen i förskolan.
  • Föräldramöten/informationsmöten där pedagoger sammankallar och ansvarar för mötets innehåll.
  • Utvecklingssamtal där vårdnadshavare får information samt ges möjlighet att föra dialog och lämna synpunkter om det enskilda barnets utbildning och vistelse på förskolan.
  • Överlämnandesamtal där pedagoger bjuder in vårdnadshavare till möte vid övergång inom förskola och övergång till skola.
  • Matrådsmöte: vårdnadshavare kan ges möjlighet att lämna synpunkter inför mötet.
  • Kvalitetsenkät: varje år genomförs kvalitetsenkät där vårdnadshavare ges möjlighet till delaktighet och inflytande.

Som vårdnadshavare är du alltid välkommen att delta i vår verksamhet. Om det är något du funderar över, stort eller smått, finns vi tillhands för ett samtal.