Ringamåla förskola

Antal avdelningar: 1

Driftsform: Kommunal

Öppettider: Måndag – fredag klockan 06:15-18:15

Om förskolan

Förskolan är belägen mitt i Ringamåla, cirka 1 mil norr om Svängsta. Med sin placering är naturen den främsta tillgången. Förskolan har en stor tomt samt ett naturområde intill förskolan, som nyttjas ofta. Lokalerna är ljusa och rymliga, vilket ger oss möjlighet att skapa intressanta lärmiljöer för barnen.

På Skogsgläntan bedrivs en planerad pedagogisk verksamhet med profilering av en utomhuspedagogisk grund. Fokus ligger på hållbar utveckling. Förskolan arbetar för att minska förekomsten av miljöfarliga produkter.

Samarbete med Svängsta förskola vid sammanslagningar inför jul, semester och klämdagar.

Organisation

Förskolan har en avdelning – Skogsgläntan.

Verksamhet

All verksamhet under hela dagen utgår ifrån våra styrdokument – läroplan för förskolan och skollagen. Verksamheten vilar på vetenskaplig grund.

Samverkan med vårdnadshavare

Kontakten med vårdnadshavare är en viktig del av vår verksamhet. Vi vill ha ett nära och förtroendefullt samarbete, så att du och ditt barn ska trivas hos oss.

Vi erbjuder:

  • Daglig och öppen dialog, där barnets välbefinnande står i fokus
  • Introduktionssamtal
  • Utvecklingssamtal
  • Utvecklingssamtal vid övergång till förskoleklass
  • Föräldramöten och trivselkvällar
  • Forum för samråd

Som vårdnadshavare är du alltid välkommen att delta i vår verksamhet. Om det är något du funderar över, stort eller smått, finns vi tillhands för ett samtal.