Prästslättens förskola

Antal avdelningar: 6

Driftsform: Kommunal

Öppettider: Måndag – fredag klockan 06:15-18:15

Telefon

Om förskolan

Förskolan invigdes i augusti 2012 och ligger i Prästslättsområdet, norr om centrum och har nära till skog och vatten. Lokalerna är ljusa, rymliga och ändamålsenliga för vår verksamhet. Förskolan är byggd med uterum där barnen kan leka, rummet mellan inne och ute. Gården är planerad samt att vi har stor naturtomt.

Organisation

Förskolan har tre ”hus” med två avdelningar i varje. Alla ”hus” har barn i åldrarna 1-5 år. Vi har en restaurang där vi äter maten från köket på förskolan.

Ett av ”husen” Åkergrodan är en I Ur och Skur förskola. De arbetar efter Friluftsfrämjandets utomhuspedagogik jämte vår läroplan.

Verksamhet

All verksamhet under hela dagen utgår ifrån våra styrdokument – läroplan för förskolan och skollagen. Verksamheten vilar på vetenskaplig grund.

Vår verksamhet bedrivs mycket utomhus, det man kan göra inne kan man också göra ute.

Samverkan med vårdnadshavare

Kontakten med vårdnadshavare är en viktig del av vår verksamhet. Vi vill ha ett nära och förtroendefullt samarbete, så att du och ditt barn ska trivas hos oss.

Vi erbjuder:

  • Daglig och öppen dialog, där barnets välbefinnande står i fokus
  • Introduktionssamtal
  • Utvecklingssamtal
  • Utvecklingssamtal vid övergång till förskoleklass
  • Föräldramöten och trivselkvällar
  • Forum för samråd

Som vårdnadshavare är du alltid välkommen att delta i vår verksamhet. Om det är något du funderar över, stort eller smått, finns vi tillhands för ett samtal.