Norreports förskola

Antal avdelningar: 6

Driftsform: Kommunal

Öppettider: Måndag – fredag klockan 06:15-18:15 + dygnet runt

Telefon

Om förskolan

Norreports förskola byggdes 2009 och ligger i centrala Karlshamn.

Förskolan har tillagningskök där maten lagas från grunden.

Organisation

Förskolan har sex avdelningar. Den är byggd i ljusa ändamålsenliga lokaler, med gemensamma lokaler för rörelse och skapande verksamheter.

Verksamhet

All verksamhet under hela dagen utgår ifrån våra styrdokument – läroplan för förskolan och skollagen. Verksamheten vilar på vetenskaplig grund.

Samverkan med vårdnadshavare

Kontakten med vårdnadshavare är en viktig del av vår verksamhet. Vi vill ha ett nära och förtroendefullt samarbete, så att du och ditt barn ska trivas hos oss.

Vi erbjuder:

  • Daglig och öppen dialog, där barnets välbefinnande står i fokus
  • Introduktionssamtal
  • Utvecklingssamtal
  • Utvecklingssamtal vid övergång till förskoleklass
  • Föräldramöten och trivselkvällar
  • Forum för samråd

Som vårdnadshavare är du alltid välkommen att delta i vår verksamhet. Om det är något du funderar över, stort eller smått, finns vi tillhands för ett samtal.