Korpadalens förskola

Antal avdelningar: 6

Driftsform: Kommunal

Öppettider: Måndag – fredag klockan 06:15-18:15

Telefon

Om förskolan

Korpadalens förskola ligger i östra Asarum. Lokalerna är ljusa, rymliga och ändamålsenliga för vår verksamhet. Förskolan ligger i ett trafiksäkert och naturskönt område med närhet till skog och ängsmark.

I våra gemensamma utrymmen finns möjlighet till rörelse och skapande.

Förskolan har en stor fin gård med varierad terräng och dessutom lekplatser och skogsområden i vår närhet. Detta ger barnen möjlighet att vistas mycket ute i naturen samt att lära känna sin närmiljö.

Förskolan har eget tillagningskök. Specialkost serveras vid behov.

Förskolan har erhållit utmärkelsen skola för hållbar utveckling.

Organisation

Förskolan har sex avdelningar. Svalan, Sparven och Staren för barn i åldrarna 1-3 år samt Lärkan, Måsen och Duvan för barn i åldrarna 2-6 år.

Verksamhet

All verksamhet under hela dagen utgår ifrån våra styrdokument – läroplan för förskolan och skollagen. Verksamheten vilar på vetenskaplig grund.

Samverkan med vårdnadshavare

Kontakten med vårdnadshavare är en viktig del av vår verksamhet. Vi vill ha ett nära och förtroendefullt samarbete, så att du och ditt barn ska trivas hos oss.

Vi erbjuder:

  • Daglig och öppen dialog, där barnets välbefinnande står i fokus
  • Introduktionssamtal
  • Utvecklingssamtal
  • Utvecklingssamtal vid övergång till förskoleklass
  • Föräldramöten och trivselkvällar

Som vårdnadshavare är du alltid välkommen att delta i vår verksamhet. Om det är något du funderar över, stort eller smått, finns vi tillhands för ett samtal.