Korpaborgens förskola

Antal avdelningar: 6

Driftsform: Kommunal

Öppettider: Måndag – fredag klockan 06:15-18:15

Telefon

Om förskolan

Korpaborgens förskola byggdes 2010 och ligger i östra Asarum i ett naturskönt område med närhet till skog och ängsmark. Förskolan har en stor gård med varierad terräng och skog. Lokalerna är ljusa, rymliga och ändamålsenliga för verksamheten.

Organisation

Förskolan har två kuber, Borgen och Korpen med tre hemvister i varje kub. Hemvisterna är åldersindelade med yngre, mellan och äldre barn. I varje kub finns gemensamma utrymmen för skapande och rörelse.

Förskolan har eget tillagningskök.

Verksamhet

All verksamhet under hela dagen utgår ifrån våra styrdokument – läroplan för förskolan och skollagen. Verksamheten vilar på vetenskaplig grund.

Samverkan med vårdnadshavare

Kontakten med vårdnadshavare är en viktig del av vår verksamhet. Vi vill ha ett nära och förtroendefullt samarbete, så att du och ditt barn ska trivas hos oss.

Vi erbjuder:

  • Daglig och öppen dialog, där barnets välbefinnande står i fokus
  • Introduktionssamtal
  • Utvecklingssamtal
  • Utvecklingssamtal vid övergång till förskoleklass
  • Föräldramöten och trivselkvällar
  • Forum för samråd

Som vårdnadshavare är du alltid välkommen att delta i vår verksamhet. Om det är något du funderar över, stort eller smått, finns vi tillhands för ett samtal.