Hällaryds förskola

Antal avdelningar: 4

Driftsform: Kommunal

Öppettider: Måndag – fredag klockan 06:15-18:15

Telefon

Om förskolan

Hällaryds förskola ligger mitt i Hällaryd tillsammans med Hällaryds skola. Det finns närhet till både skog och lekplatser. Gården är stor och inbjuder till många olika utmaningar.

Organisation

Hällaryds förskola har två byggnader med två avdelningar i varje. I den ena byggnaden ligger Skutan och Skeppet där de lite äldre barnen går och i den andra byggnaden ligger Jollen och Flotten där våra yngsta barn håller till.

Verksamhet

All verksamhet under hela dagen utgår ifrån våra styrdokument – läroplan för förskolan och skollagen. Verksamheten vilar på vetenskaplig grund.

Samverkan med vårdnadshavare

Kontakten med vårdnadshavare är en viktig del av vår verksamhet. Vi vill ha ett nära och förtroendefullt samarbete, så att du och ditt barn ska trivas hos oss.

Vi erbjuder:

  • Daglig och öppen dialog, där barnets välbefinnande står i fokus
  • Introduktionssamtal
  • Utvecklingssamtal
  • Utvecklingssamtal vid övergång till förskoleklass
  • Föräldramöten och trivselkvällar
  • Forum för samråd

Som vårdnadshavare är du alltid välkommen att delta i vår verksamhet. Om det är något du funderar över, stort eller smått, finns vi tillhands för ett samtal.