Öppna tangentbordsmeny

Del av Karlshamn 5:1

Planarbetet syftar till att upphäva del av stadsplan A186. Den berörda delen utgörs av tre arrendetomter för bostäder.

Planområdets läge

Området som berörs ligger i Väggaparken i Karlshamn, i anslutning till Väggahamnen.

Var är vi i processen?

Planen antogs i byggnadsnämnden den 3 juni 2020 och vann laga kraft den 2 juli 2020.