Trygghet i vardagen – Välfärdsteknik

”Välfärdsteknik är digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning”.
Socialstyrelsen, 2015

Välfärdsteknik kan användas av vår egen omvårdnadspersonal, brukaren själv, en någon närstående och kan ges som bistånd, förskrivas som hjälpmedel för det dagliga livet eller köpas på konsument­marknaden.

För dig och dina anhöriga ska välfärdstekniken bland annat bidra till:

 • Ökad trygghet
 • Att vara ett stöd som underlättar vardagen
 • Ett självständigare liv och öka livskvaliteten
 • Mer aktivitet och delaktighet i samhället

För samhället i stort ska välfärdstekniken bland annat bidra till:

 • Bättre nyttjande av vårdens och omsorgens resurser
 • Högre kvalitet av den levererade vården och omsorgen
 • Att fler kan få ta del av välfärdssamhällets tjänster

Strategiskt arbete

Vi på Karlshamns kommun arbetar med att öka användningen av välfärdsteknik. För att få ut den önskade nyttan av välfärdstekniken arbetare vi strategiskt med följande områden.  Sammantaget ska arbetet bidra till att vi når fram till våra kommunens uppsatta mål.

 • Individens behov i centrum
 • Etablering av en välfärdsteknikgrupp
 • Involvera personalen
 • Samverkan – Lokalt, Regionalt, Nationellt
 • Omvärldsbevakning
 • Jobba strukturerat