forskola

Vädjan om möjligt att hålla barn hemma från förskola

Karlshamns kommun vädjar till vårdnadshavare att om möjligt hålla sina barn hemma från förskolorna. Detta för att minska risken för smittspridning.

I Blekinge ligger just nu smittspridningen på en hög nivå. Smittskydd Blekinge meddelar att spridningen har tagit fart efter nyår och att det kan dröja innan kurvan dalar. Sjukvården är hårt belastad av coronasmittade patienter. Skyddsutrustning för personal samt en vädjan till vårdnadshavare att hålla sina barn hemma från förskolan i den mån det är möjligt – det är några av de extra åtgärder Karlshamns kommun vidtar för att bidra till att minska smittspridningen.

− Förskolor ska enligt rekommendationerna förbli öppna. I förebyggande syfte och för att minska antalet kontakter mellan människor så vädjar vi ändå till alla vårdnadshavare som har möjlighet, att hålla barn hemma under januari månad, säger Torsten Berg, verksamhetschef förskola.

Skyddsutrustning för förskolans personal

Om ett barn på förskolan insjuknar med covidsymtom så kontaktas vårdnadshavare för skyndsam hämtning av barnet. Barnet kan behöva nära omvårdnad tills dess att vårdnadshavare hämtar. Arbetsmiljöverket har därför tagit fram rekommendationer för skyddsutrustning för förskolans personal. Personlig skyddsutrustning i form av munskydd, visir, skyddsförkläde och skyddshandskar för användning i sådana situationer finns nu på  alla kommunala förskolor i Karlshamns kommun.