Foto på en äldre kvinna som sitter och pratar med en lite yngre kvinna på ett boende.
Foto: Leila Rudelius
omsorg

Nu öppnas äldreboendena för besök

Det nationella besöksförbudet på äldreboenden upphör från och med den 1 oktober. Restriktioner har tagits fram så att besök ska ske på ett så tryggt och säkert sätt som möjligt för att minimera risken för smittspridning.

Då smittspridningen av Covid-19 har ökat på många håll den senaste tiden uppmanas närstående till äldre på kommunens särskilda boenden att vara försiktiga i kontakten med de gamla och sköra.

– Vi ser med viss oro på att pandemin inte är över och att äldreboendena nu öppnas upp för besök igen. Därför är det viktigt att vi alla tar ansvar för att förhindra att smitta kommer in på våra boenden som hittills varit förskonade från smitta, säger Torill Skaar-Magnusson, chef för omsorgsförvaltningen.

Besök viktigt för de äldres välmående

Att besöksförbudet på kommunens särskilda boenden från den första oktober slutar att gälla är trots allt en stor lättnad och glädje för många, inte minst för de äldre.

– Beslutet att häva besöksförbudet var nödvändigt för de äldres välmående. Vi har märkt att många mått dåligt av att inte ha kunnat få besök från sina närstående. Vi har haft specialanpassade besöksbänkar utomhus och utökat möjligheten till digitala möten, men inget av det kan ersätta det fysiska mötet, säger Daniel Kalling, enhetschef på Gustavsborgs särskilda boende.

Viktigt att tänka på inför besök

Du bör inte besöka någon på de särskilda boendena om du eller någon i din närhet känner dig sjuk eller uppvisar sjukdomssymtom.

Besök hos den äldre bör endast ske av max två närstående per gång med anledning av att det fortfarande är viktigt att hålla avstånden och de äldres lägenheter är ganska små.

Restriktioner under besök:

  • Det finns handdesinfektion vid entrén till boendet samt i anslutning till brukarens lägenhet som bör användas.
  • Använd anhörigtagg (för de som har) vid ankomst för att minska eventuell smitta vid kontaktytor.
  • Besöket får endast ske utomhus eller i den äldres lägenhet. Du får inte uppehålla dig i gemensamhetsutrymmen.
  • Du som besökare ska hålla fysisk distans till personal och de äldre så långt det är möjligt.
  • Meddela personalen inför ditt besök.
  • Innan du går bör du rengöra kontaktytor i den äldres lägenhet med ytdesinfektion som tillhandahålls av verksamheten.

I övrigt gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

– Vid ett eventuellt utbrott på ett boende så kan vi skapa lokala rutiner och behöva stänga en avdelning eller boende tillfälligt beroende på hur smittan spridit sig, säger Daniel Kalling.

En mindre anstormning väntas

Inför torsdagen då besöksförbudet hävs förväntas en mindre anstormning av telefonsamtal och besök på de olika äldreboendena.

– Det finns dock en väldig förståelse bland anhöriga om vad som gäller inför besök och vi ser alla med spänning fram emot att ta emot besökare igen, säger Daniel.

Tillsammans skyddar vi varandra!