Coronavirus
kommun

Lägesbild för Karlshamns kommun den 8 januari

I Karlshamn och i övriga Blekinge har vi fortsatt smittspridning på en hög nivå och Region Blekinge är hårt belastad av covid-19-smittade patienter. 

Den gångna veckan har vi konstaterat ett fåtal nya smittade inom våra kommunala verksamheter. Vi har endast enstaka smittade i omsorgen och inom LSS-verksamheten.

Vi har smittade bland vår kommunala personal och följer uppgjorda rutiner för sjukskrivning och återgång till arbete. Delar av ”daglig verksamhet” inom LSS måste stänga under helgen på grund av personalbrist. Berörda har blivit informerade.

Vi jobbar också med att informera de personer som arbetat eller på annat sätt kommit i kontakt med den smittade personen så att de ska kunna vara extra uppmärksamma på eventuella symtom. Vid behov genomförs smittstädning och personalen använder förstärkt skyddsutrustning.  Vi kan räkna med att fler anställda i våra verksamheter kommer att smittas.

Munskydd i kollektivtrafiken

Från och med den 7 januari gäller rekommendation om munskydd i kollektivtrafik på vardagar mellan klockan 7–9 samt 16–18. I Karlshamn kan munskydd hämtas i butiken på Resecentrum.

Egenprovtagning från 13 år

Egenprovtagning är nu möjlig för alla som är äldre än 13 år. Mer information samt möjlighet att boka tid finns på 1177.se.

Vaccinering

Vi har en planering för att vaccinera vår kommunala  personal inom vård och omsorg. Uppdraget kommer att genomföras med personal från flera olika förvaltningar.

Samtliga brukare på våra särskilda boenden har nu fått sin första vaccindos. Värt att notera är att skyddseffekten av det vaccin som nu givits inträder först en dryg vecka efter att man fått sin andra vaccindos vilket gör att vi arbetar vidare med flera åtgärder för att skydda våra brukare från smitta. Besöksförbud gäller därför till våra särskilda boenden för äldre fram till den 19 januari.

Distansundervisning även för högstadieelever

Gymnasieskolan fortsätter med sin distansutbildning medan gymnasiesärskolan åter öppnar vid terminsstart.

Högstadieskolorna går över till distansundervisning fram till den 24 januari. Lokalerna förblir öppna och där finns tillgång till elevhälsa och lärarstöd med mera för de elever som behöver. Skolmat kommer att finnas för avhämtning för alla högstadieelever med distansundervisning.

Övriga grundskolor och förskolor ska förbli öppna men vi följer läget och är beredda att fatta ytterligare beslut om tillfällig distansundervisning eller stängning av verksamheter om så skulle krävas.

Enbart utomhusträning och fortsatt stängda bibliotekslokaler

Vi har fortfarande lokala råd i Blekinge från Folkhälsomyndigheten för att försöka hejda den höga smittspridningen. Just nu tillåts därmed bara utomhusträning på våra anläggningar. Biblioteken är stängda även om viss lagstadgad service finns kvar på Stadsbiblioteket. Fritidsgårdarna bedriver sin verksamhet utomhus genom uppsökande verksamhet där man anordnar olika aktiviteter runt om i kommunen under sina öppettider. Fritidsgårdarna är då nåbara via telefon och sociala medier.

Arbetet i krisledningsstaben fortsätter

Den 18 december kom ytterligare skärpning av de lokala råden från Folkhälsomyndigheten som i Karlshamn leder till anpassningar av våra kommunala verksamheter. Åtgärderna fortsätter i enlighet med de beslut som Region Blekinge och Folkhälsomyndigheten tar.

Fokus ligger på att i samverkan med Region Blekinge genomföra vaccinering samt att vidmakthålla våra verksamheter trots det trängda personalläget. Mer information kommer fortlöpande på Karlshamns kommuns webbplats.

Antal konstaterade fall av corona

Region Blekinge rapporterar den 7 januari om 5634 bekräftade smittfall i länet. 45 personer vårdas på sjukhus varav åtta inom intensivvården. 50 smittade personer har avlidit.

Antal coronasmittade personer per kommun

  • Karlskrona: 2 600
  • Ronneby: 1 025
  • Karlshamn: 838
  • Sölvesborg: 501
  • Olofström: 477
  • Utomläns: 193

Denna statistik är hämtad från Region Blekinges webbplats kl. 10:20, 2021-01-08. Statistiken uppdateras på Region Blekinges webbplats helgfria vardagar.

Måttlig påverkan

Vi rapporterar måttlig påverkan på Karlshamns kommun (två av en femgradig skala) då vi uppfyller följande kriterier; Verksamheten genomförs delvis enligt plan och tillgängliga resurser är ansträngda.