Anteckningsbok med texten Corona Virus
kommun

Lägesbild för Karlshamns kommun den 20 november

I Blekinge och Karlshamn ligger smittspridning fortsatt på en hög nivå. Sjukvården börjar åter bli belastad och ökningen ser inte ut att mattas av. Det är nu därför viktigt att vi alla verkligen tar ett ansvar och följer alla direktiv både på jobb och på fritiden. Det gäller särskilt i våra arbetsgrupper, även med dem vi arbetar med i vardagen. Håll avstånd och avstå från att boka fysiska möten som inte är helt nödvändiga. Följ Region Blekinges skärpta råd på fritiden.

Under vecka 45-46 hade Karlshamn ett stort antal smittade i kommunkoncernens olika verksamheter. De flesta har nu har tillfrisknat och är på väg tillbaka till arbete och skola. Den gångna veckan har kommunen konstaterat ett fåtal nya smittade inom de kommunala verksamheterna. I flertalet fall handlar det om personal som varit sjukskriven en tid och därmed bara har haft begränsad kontakt med andra. Smittspårning och isolering har genomförts i tidigt skede.

– Vi ser ingen smittspridning i verksamheterna, varken bland personal eller bland brukare, vilket tyder på att vi har bra rutiner på plats och att vår följsamhet till de skärpta råden börjar ge resultat, säger Mats Hadartz, stabschef.

Besök inom omsorgen

– Utifrån avrådan från besök på särskilda boenden beslutas om att ställa in olika typer av förebyggande besök. Ingen förebyggande tandvård, inga frisörer, fotvård utförs enligt bedömning. Medicinskt motiverade insatser genomförs däremot, säger Mats Hadartz.

Omsorgens coronateam kommer att ha fortsatt beredskap att vårda eventuella nya smittfall tills vidare.

Schemaändringar i skolan minskar trängseln i kollektivtrafiken

Kommunen fortsätter följa direktiv från Folkhälsomyndigheten och Region Blekinge när det gäller skolgång för barn och unga. Region Blekinge anser att de åtgärder kommunen gjort när det gäller schemaändringar inom gymnasieskolan bedöms som tillräckliga för att minska trängseln i kollektivtrafiken i den åldersgruppen. Vägga gymnasieskola kommer att genomföra distansutbildning veckan före och veckan efter jullovet för att minska risken för smittspridning i anslutning till julfirandet.

Förståelsen för skärpta åtgärder är stor

Med anledning av Region Blekinges ”skärpta allmänna råd” har kommunen genomfört en mängd åtgärder kopplade till kultur och fritidsverksamhet.

– Förståelsen har med enstaka undantag varit mycket stor både hos allmänheten och alla våra samverkansparter inom kultur och föreningsliv. Vi försöker följa den röda tråden att, tillfälligt under en period, begränsa träningar, samlingar och aktiviteter i grupp för personer äldre än 15 år, säger Mats.

Hundra nya smittade på ett dygn

Region Blekinge rapporterar den 20 november om 1656 bekräftade smittfall i länet (över hundra nya smittade under det senaste dygnet) varav nio personer vårdas på sjukhus (ingen inom intensivvården). 21 smittade personer har avlidit.

Antal konstaterat smittade per kommun

Karlskrona 838
Ronneby 239
Karlshamn 241
Sölvesborg 178
Olofström 100
Utomläns 60

Karlshamns kommun rapporterar ”grönt läge” vilket innebär att verksamheten genomförs enligt plan, lagstadgade och andra krav uppfylls. Kommunen bedömer att de resurser som krävs finns för att klara våra uppdrag och belastningen på personal, funktioner och verksamheter inte är övermäktig.