Coronavirus
kommun

Lägesbild för Karlshamns kommun 9 april

Ökningen av antalet positiva egentester i Karlshamn fortsätter. Smittskydd Blekinge gör bedömningen att länet är inne i en tredje smittvåg. Det gäller därmed att fortsätta hålla i och hålla ut för att bromsa smittspridningen.

Den gångna veckan har Karlshamns kommun konstaterat flera nya coronasmittade i de kommunala verksamheterna och testning av ”nära kontakter” pågår. Generellt finns den smittade personalen utspridd på olika arbetsställen men på en av kommunens arbetsplatser har flera av personalen smittats.

Efter rekommendation från Smittskydd Blekinge kommer en viss del av undervisningen att fortsätta på distans för gymnasieskolan och högstadieskolorna fram till sommarlovet. För gymnasieskolan kommer närundervisningen att variera mellan olika årskurser och program. Gymnasiesärskolan är fortsatt öppen. Högstadieskolornas närundervisning ska bedrivas med målsättningen att två tredjedelar av eleverna har undervisning på plats men även här kan andelen närundervisning variera mellan olika elever.

Vaccinering av kommunal personal är fortsatt pausad (preliminärt fram till början av maj) men vaccinering av personer som är 65 år och äldre i samhället fortsätter.

Antal konstaterade smittade

Region Blekinge rapporterar den 8 april om 9467 bekräftade smittfall i länet varav 16 personer vårdas på sjukhus (fem inom intensivvården). 121 smittade personer har avlidit.

Antal coronasmittade personer per kommun:

Karlskrona       3858
Ronneby          1684
Karlshamn      1823
Sölvesborg        964
Olofström         753
Utomläns          385

Statistiken uppdateras på Region Blekinges webbplats helgfria vardagar.

Rapporterar måttlig påverkan

Karlshamns kommun rapporterar måttlig påverkan (två av en femgradig skala) då kommunen uppfyller följande kriterier: verksamheten genomförs delvis enligt plan och tillgängliga resurser är ansträngda.

Arbetet i krisledningsstaben fortsätter. Fokus ligger på att i samverkan med Region Blekinge genomföra vaccinering, vidta åtgärder för att minska smittspridning samt att vidmakthålla våra verksamheter.