Anteckningsbok med texten Corona Virus
kommun

Lägesbild för Karlshamns kommun 29 april

I Blekinge fortsätter smittspridningen på en hög nivå och bland de kommunanställda är flera sjukskrivna eller i hemkarantän på grund av Corona sedan förra veckan vilket påverkar några verksamheter negativt. Även många elever är frånvarande. Vid en av kommunens skolor är ett större antal lågstadie-elever sjukanmälda eller i hemkarantän.

Den tidigare smittspridningen i några av kommunens verksamheter verkar ha avstannat. De senaste dagarna har endast ett fåtal nya fall, utspridda på olika arbetsställen, påträffats och det finns inga nya indikationer på ytterligare smittspridning bland personal. Testning av nära fall genomförs när det kommer in nya smittfall.

Gymnasieskolan kommer de kommande två veckorna att bedriva distansundervisning för årskurs 1 och 2. Åtgärden görs efter bedömningen att smittspridningen ökat på skolan och i syfte att bereda mer plats till de som går sitt sista år och i högre utsträckning behöver närvara fysiskt i skolan.

Träning för både unga och vuxna ska ske utomhus

Idag, den 29 april, kompletterades de skärpta råden från smittskyddsläkaren i Region Blekinge med åtgärden att de som är födda 2002 eller senare inte längre tillåts träna inomhus. Ungdomsträning har varit tillåten sedan den 4 februari då regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelade lättnader i aktiviteter kopplat till kultur och idrott för barn och unga. För Karlshamns unga upphör alltså nu inomhusträningen för kultur- och fritidsaktiviteter under en period, först och främst till den 16 maj.

Personal inom LSS vaccineras nu

Vaccinering av kommunal personal i fas 2 pågår i liten skala och efter tillgång på vaccin. Just nu vaccineras främst personal inom LSS. Vaccinering av personer som är 60 år och äldre i samhället fortsätter.

Vi rapporterar måttlig påverkan på Karlshamns kommun (två av en femgradig skala) då vi uppfyller följande kriterier; Verksamheten genomförs delvis enligt plan och tillgängliga resurser är ansträngda.

Antal konstaterade smittade

Region Blekinge rapporterar den 29 april om 11288 bekräftade smittfall i länet varav 24 vårdas på sjukhus (fem inom intensivvården). 128 smittade personer har avlidit.

Antal konstaterat smittade kommunvis

Karlskrona      4368
Ronneby          1859
Karlshamn      2347
Sölvesborg      1259
Olofström         975
Utomläns          480

Statistiken uppdateras på Region Blekinges webbplats helgfria vardagar.

Rapporterar måttlig påverkan

Karlshamns kommun rapporterar måttlig påverkan (två av en femgradig skala) då kommunen uppfyller följande kriterier: verksamheten genomförs delvis enligt plan och tillgängliga resurser är ansträngda.