kommun

Lägesbild angående coronapandemin den 29 maj

Region Blekinge rapporterar den 29 maj om 192 bekräftade smittfall i länet varav 7 vårdas på sjukhus (1 inom intensivvården). Fyra smittade personer har avlidit. Man bedömer att det är allmän spridning i Blekinge.

Vi ser nu att antalet konstaterade smittade ökar även i Karlshamns kommun. Efter att ha legat stabilt på fem kända fall har det nu ökat till 8 kända fall under veckan. Östra Blekinge har ett betydligt större antal smittade där Karlskrona kommun sticker ut just nu med sina 153 konstaterade fall.

Målområde 1 – Begränsa smittspridning

Vi ser att vissa restriktioner och direktiv efterföljs sämre och att det fortsatt är viktigt med budskapet håll i och håll ut.

Målområde 2 – Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård

Lagerstatusen är god på de flesta varorna som vi behöver, enstaka undantag finns. Bemanningsläget inom omsorgen är stabilt för närvarande och vi har låga sjuktal i våra verksamheter just nu. Vi bedömer att den planering som nu är gjord kommer att ge god uthållighet inom vår omsorgsverksamhet under sommaren.

Målområde 3 – Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet

Det finns nu ökad möjlighet till provtagning av samhällsviktig kommunal personal som uppvisar symtom på smitta.  Nya rutiner för detta är framtagna och kommunicerade till alla berörda.

Målområde 4 – Lindra konsekvenser för medborgare och företag

”Mötesbänkar” med en genomskinlig mellanvägg är nu levererade till samtliga äldreboenden och man har dagliga besökstider efter vad personalen hinner med. Bänkarna är mycket uppskattade av boende och anhöriga.

Beslut togs i nämnden för arbete och välfärd att införa en chat-funktion för att minska tröskeln för ungdomar att höra av sig till olika stödfunktioner. När lösningen är på plats kommer man att, under vissa tider, kunna chatta med exempelvis fältgruppen samt barn och familjs verksamheter. Även andra kommunala verksamheter kommer på sikt att ansluta sig.

Målområde 5 – Dämpa oro, bland annat genom information

Vi har nåtts av ett rykte som nu sprids på sociala medier om att det är pågående smittspridning på ett boende i Svängsta. Detta är felaktigt. Provtagning genomförs på brukare och personal om de uppvisar symptom och ingen smitta är påvisad.

Målområde 6 – Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle

Vi bedömer nu att vi kommer att få hålla en hög beredskap med förändrade rutiner i våra olika verksamheter under längre tid framåt. Vår planering fortsätter nu med inriktning att se hur verksamheterna ska utformas under hösten och vidare in i 2021 för att vara hållbara.

Informationsfilm som komplement

Här presenteras informationen ovan i form av en informationsfilm: