Coronavirus
kommun

Lägesbild angående coronapandemin 20 augusti

Fortsatt låg smittspridning inom Karlshamns kommun och i nuläget ingen påverkan på verksamheterna.

Under den gångna veckan har vi  inte haft några nya smittfall i de kommunala verksamheterna. Sjukfrånvaro på grund av corona påverkar inte verksamheterna. Antalet smittade utifrån resultat från egentestning ligger fortfarande på en låg nivå i Karlshamn. För att förebygga nya smittutbrott är det viktigt att fortsätta följa nationella restriktioner samt att vaccinera sig.  Det är fortfarande viktigt att hålla avstånd och undvika trängsel. Här finns ett stort och delat ansvar mellan de som bedriver verksamheter eller arrangerar olika tillställningar och dig som besökare.

Närundervisning på skolorna

Skolorna i Karlshamn har öppnat för närundervisning. 70 procent av 16- och 17-åringar har bokat tid för vaccination och merparten av dem fick sin första spruta innan skolstart. Vaccinering under skoldagen anses som giltig frånvaro för eleverna.

Restriktioner för fysiska möten

Karlshamns kommun fortsätter att vara restriktiv till fysiska möten och har idag, via kommunens intranät, kommunicerat inriktning för hemarbete och möten.

Krisledningsstaben upphör

Utifrån den låga påverkan på våra verksamheter kommer det gemensamma arbetet i krisledningsstaben att upphöra från den 1 september. Arbetet med Corona sköts därefter av ansvariga för krisberedskap i direkt samverkan med de verksamheter som berörs av råd och restriktioner. Lägesbild sammanställs tillsvidare varannan vecka. Nästa lägesbild sammanställs och publiceras den 2 september.

Region Blekinges rapporter den 20 augusti

Bekräftade smittfall i länet: 13119 personer. Tre personer vårdas på sjukhus. 130 smittade personer har avlidit.

Smittade individer per kommun

Karlskrona, 5042
Ronneby, 2070
Karlshamn, 2678
Sölvesborg, 1625
Olofström 1108
Utomläns 596

Genomförda vaccinationer

Dos 1 – 111667    Dos 2 – 89242

Statistiken uppdateras på Region Blekinges webbplats helgfria vardagar.

Konsekvenser och åtgärder

  • Vi har rutiner för sjukskrivning och återgång till arbete då vi upptäcker smittfall i våra verksamheter. Vi jobbar också med att informera de personer som arbetat eller på annat sätt kommit i kontakt med den smittade personen så att de ska kunna genomföra egentestning samt vara extra uppmärksamma på eventuella symtom. Vi kan räkna med att fler anställda i våra verksamheter kommer att smittas.
  • Vi tillåter besök vid våra särskilda boenden men det finns särskilda rutiner vid besök för att minska risken för smittspridning. De allra flesta brukare på våra särskilda boenden är nu färdigvaccinerade. Omsorgens coronateam är avvecklat och nya smittfall i omsorgen hanteras av ordinarie personal enligt särskilda rutiner.
  • Vi planerar för att stegvis kunna öppna våra verksamheter igen vartefter nationella restriktioner lättar.
  •  Stadsbibliotekets lokaler är åter öppna. Man kan även hämta böcker på lokalbiblioteken.
  • Väggabadet är nu öppet för motionssim, vattengymnastik och simskola för barn. Som besökare måste man boka in sig för en begränsad tid varje dag.
  • Träningsverksamhet, tävlingar och matcher för barn och vuxna kan genomföras både inomhus och utomhus efter genomförd riskbedömning. Vi kan återigen hyra ut våra lokaler till privata fester. Samtliga aktiviteter ska genomföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
  • Åtgärderna fortsätter i enlighet med de beslut som Region Blekinge och Folkhälsomyndigheten tar.
  • Tillgången på skyddsutrustning gör att våra verksamheter beställer sin skyddsutrustning genom ordinarie avtal och rutiner. Centrallagret kommer som tidigare att ha ett lager med produkter som kan avropas om någon verksamhet vid något tillfälle skulle få problem med leveranser.