skola

Fortsatt när- och fjärrundervisning för Karlshamns kommunala högstadie- och gymnasieelever

I ytterligare två veckor kommer Karlshamns kommunala högstadieskolor och Vägga Gymnasieskola att kombinera när- och fjärrundervisning med cirka en tredjedel av eleverna närvarande på plats i skolan.

– Den nedåtgående trenden vad gäller smittspridning av covid-19 i Blekinge tycks tyvärr vara bruten. Det finns även en farhåga för spridning av muterat virus nu när föräldrar och elever återvänder från skidorter i delar av landet med större smittspridning. Region Blekinges Smittskyddsenhet rekommenderar därför länets skolor att behålla nuvarande andel närundervisning oförändrat kring 30 procent, både på högstadiet och gymnasiet under veckorna nio och tio, säger smittskyddsläkaren Bengt Wittesjö.

Utbildningsförvaltningen i Karlshamns kommun väljer, liksom alla andra kommuner i länet, att följa smittskydd Blekinges rekommendation att fortsätta undervisningen på samma sätt som innan sportlovet.

Avvikelser från beslutet

Som tidigare kan avvikelser ske vad gäller elever i behov av särskilt stöd eller med andra särskilda förutsättningar. Elever i grundsärskolan omfattas inte av beslutet utan har även fortsättningsvis närundervisning. Beslutet innefattar inte heller gymnasiesärskolan och IM-programmet. Dock kan moment/dagar för vissa elever/elevgrupper genomföras på distans om rektor bedömer att det finns förutsättningar för berörda elever att tillgodogöra sig sådan undervisning.

Nytt beslut om eventuell förlängd kombinerad när- och fjärrundervisning tas under vecka 10. Respektive skola kommer att informera elever, personal och vårdnadshavare mer detaljerat.