Fotot föreställer en rödhårig flicka som man ser bakifrån som sitter och antecknar i ett block framför fatorn där man ser en person som pratar.
skola

Fortsatt kombinerad distans- och närundervisning för gymnasie- och högstadieelever

Under hela vårterminen kan gymnasie- och högstadieeleverna på de kommunala skolorna i Blekinge komma att fortsätta sin undervisning som en kombination av när- och distansundervisning där upp till två tredjedelar av eleverna undervisas på plats i skolan.

– Med tanke på den fortsatt omfattande smittspridningen av covid-19 i länet är det för tidigt att återgå till hundra procent närundervisning. För att ge skolorna möjlighet till lokala anpassningar för att kunna skapa en coronasäker miljö för elever och lärare rekommenderar Smittskydd Blekinge fortsatt begränsning av närundervisningen med upp till två tredjedelar av tiden på både högstadie- och gymnasienivå. Preliminärt får man planera för att denna rekommendation kommer att gälla till terminsslutet, men kan ändras efter regelbundna avstämningar om smittspridningsläget förbättras, säger smittskyddsläkaren Bengt Wittesjö.

Samtliga kommunala huvudmän i länet har valt att följa Smittskydd Blekinges rekommendation som berör hela vårterminen. Regelbundna avstämningar kommer att ske under våren för att anpassa beslut om närundervisning till rådande smittspridningsläge. Som tidigare är särskolan undantagen samt viss behovsprövad verksamhet.
Respektive skola kommer att informera elever, personal och vårdnadshavare mer detaljerat om vad som gäller.