Här ska inkommande brev till Rådhuset lämnas från och med den 27 september.
kommun

Brevlådan på Rådhuset flyttas

Den 27 september stängs brevinkastet vid Rådhusets huvudentré. Då ska du istället lämna inkommande post i brevlådan som finns vid grinden i anslutning till entrén för rörelsehindrade på Kungsgatan.

Den nya brevlådans placering är mer tillgänglig eftersom den är på markplan, utan trappsteg.