omsorg

​Kommunen häver avtal med trygghetslarmsoperatör

Omsorgsnämnden i Karlshamns kommun har beslutat att häva avtalet med Tunstall AB som levererar trygghetslarm och larmmottagning till kommunen. Detta på grund av att trygghetslarmen inte fungerat som de ska sedan i början av oktober.

Karlshamns kommun har sedan juli 2019 kontrakt med trygghetslarmsoperatören Tunstall. Men då företaget i början av oktober i år bytte kundportal har det varit problem för larmen att nå larmcentralen och hemtjänsten. Bland annat har svarstiderna varit alldeles för långa, dialogen och kommunikationen dålig och det har varit statistik- och loggproblem. Kommunen anser att leverantören inte planerat och testat av sitt nya system tillräckligt innan produktionssättning och har därmed brustit i sitt ansvar att leverera en säker tjänst.

– Som brukare och ansvarig personal måste man kunna lita på och känna sig trygg med larmsystemet. Tyvärr har problemen, trots upprepade felanmälningar och täta leverantörskontakter från kommunens sida, kvarstått till vissa delar, vilket är oacceptabelt, säger Torill Skaar-Magnusson, chef för omsorgsförvaltningen i Karlshamns kommun.

För att trygghetslarmen ska anses säkra och ge förväntad trygghet, är det nödvändigt att samtliga delar i larmkedjan fungerar och samverkar. Kommunen anser att Tunstall brustit i sitt helhetsåtagande och därför har gjort sig skyldiga till avtalsbrott. Mot bakgrund av de omfattande avtalsbrotten beslutar kommunen att avtalet hävs i sin helhet den 30 november. Utöver detta vill kommunen utkräva vite och ha ersättning för den tiden som Tunstall inte levererat de tjänster som upphandlats enligt avtal.

Kommunen arbetar nu med att ta fram ett avtal med ny leverantör för att säkerställa trygga larm från den 1 december.