Näringsliv

Så här stöttar vi det lokala näringslivet

Självklart vill vi från Karlshamns kommuns sida göra det vi kan för att värna vårt lokala näringsliv. Vi har under året gjort insatser för att hjälpa livskraftiga företag att ta sig igenom den här pandemin.

Vissa branscher är hårt drabbade av den situation vi befinner oss i kopplat till covid-19. Handel och besöksnäringen är några av dem.

Vi har under året försökt göra insatser som kan hjälpa livskraftiga företag att ta sig igenom den här pandemin. Dock ska tilläggas att i de dialoger vi haft med er företagare så är vi alla eniga att det är nationella åtgärder som krävs för att rädda jobb och företag, på riktigt!

Här nedan har vi sammanställt en lista på de åtgärder som har vidtagits.

Ni är alltid välkomna att höra av er om ni har några frågor. Eller om ni har tankar och idéer kring andra åtgärder vi skulle kunna vidta för att värna våra lokala företag!

Åtgärder för näringslivet med anledning av covid-19:
Uteserveringar tillåts året om – utan någon hyreskostnad till kommunen.
Presentkort för 1,1 miljoner. Kommunen har under året köpt presentkort till alla anställda både inför påsk och jul för att stödja den lokala handeln.
Presentkort för 400 000 kronor. Kommunens hedersgåvor till personalen gavs i form av presentkort för att gynna den lokala handeln.
Företagsrådgivning för att stödja näringslivet – bland annat vilka stöd och åtgärder finns: lokalt, regionalt och nationellt.
Försäljning utanför butikerna. Centrumnära handel har möjlighet att lyfta ut försäljning utanför butikerna för att minska smittspridning, utan kostnad.
Anstånd med hyran. De som hyr av Karlshamns kommun kunde vänta med att betala in hyran under den tiden det nationella hyresstödet gällde.
Högertrafik i centrumhandeln. Markerad högertrafik i våra gallerior för att undvika trängsel och göra det möjligt att hålla avstånd till medmänniskor i centrum.
Karlshamns Julspel. Vi går in med pengar till Karlshamns Julspel för att uppmuntra till lokal julhandel. Vi uppmanar till take away och lokal, säker handel.
Stora investeringsprojekt fortsätter. På så sätt kan vi sysselsätta lokala entreprenörer och underleverantörer; byggfirmor, elfirmor med flera.
Förlängda öppettider för torghandeln. För att ge människor möjlighet att handla utan trängsel.
Kostnadsfria dekaler. Vi tog fram och delade ut dekaler kostnadsfritt till butiker och allmänna ytor för att påminna om att hålla avstånd.
Trafikljus i handeln. Grön/röd lampa har tagits fram till butiker i city för att visa hur mycket folk det är i butikerna.
Walk and Talk. Våra nätverksluncher gjordes om till utomhusaktiviteter (alternativt digitalt möte) för att hålla dialogen vid liv trots rådande restriktioner.