Tallen

Tallens riktar sin verksamhet till personer med autism eller neuropsykiatrisk störning. I denna grupp arbetar personalen med teach – modellen och pedagogiken är speciellt utformad för målgruppen. Alla deltagare har ett eget arbetsrum och individuellt stöd under stort sett hela dagen.