Surbrunnen

Surbrunnen är ett serviceboende med ett antal lägenheter med tillgång till gemensam service och gemensamhetsutrymme. Lägenheterna är anpassade efter den enskildes behov och ligger i samma hus samt i kringliggande hus. Serviceboendet är en mellanform mellan ett helt självständigt boende i egen lägenhet och en lägenhet i gruppbostad.