Servicegruppen

Servicegruppen utgår från Styrmansgården. Arbetsuppgifterna är bland annat att:

* Hämta källsortering i privat och kommunal verksamhet, som sedan lämnas till återvinningsstationen på Tubbaryd.

* Leverera medicin (apodoser) från Apoteket till gruppbostäder och hemtjänst.

* Diverse vaktmästaruppgifter på Östralycke äldreboende som t.ex. källsortering, byta behållare och kärl, utkörning av paket och till olika avdelningar, köra matvagnar från köket till avdelningarna samt tillbaka. Servicegruppen hjälper också tvätteriet med att köra tvättvagnar till avdelningarna.

* Under sommarhalvåret körs ved ut till strandpromenadens grillplatser.

* Friskvård en gång i veckan.