Individuella placeringar

En arbetskonsulent kan hjälpa dig, när du känner dig redo, att prova på en IVP (Individuell placering) ute på arbetsmarknaden.