Fridhem

Fridhems gruppbostad är insprängd i ett flerfamiljshus på Fridhemsgatan. Boendet består av fem fullvärdiga lägenheter samt en gemensamhetsdel för social samvaro. Var och en har sitt eget hyreskontrakt och står för sina egna kostnader som hyra, mat, telefon mm. Detta boende vänder sig till äldre personer (från 60 år) med begåvningshandikapp.