Fritidshem Prästslättsskolan

Fritidshemmet är en del av skolan där omsorg, utveckling och lärande står i fokus. Eleverna erbjuds en meningsfull fritid som är anpassad på individnivå som såväl gruppnivå. Verksamheten skapas utifrån elevernas behov, intressen och erfarenheter.

Fritidshemsverksamheten kompletterar förskoleklassen och skolan genom att den undervisning som sker i fritidshemmet är situationsstyrd, upplevelsebaserad samt grupporienterad utifrån elevens behov, intresse och initiativ.

Med hjälp av lek, allsidig rörelse förmåga och skapande i olika former sker kunskapsutvecklingen i fritidshemmet med ett utforskande och kreativt arbetssätt.

Fritidshemmet är en verksamhet där eleverna ges stora möjligheter att utveckla de sociala kunskaperna. Att eleverna utvecklar goda kamratrelationer, för att uppleva tillhörighet och trygghet i olika sociala strukturer. På så vis ges eleverna möjlighet att bearbeta intryck, pröva sin identitet samt utveckla sina kreativa förmågor genom olika former av kommunikation.

Undervisningen i fritidshemmet syftar även till att utveckla och väcka elevens lust att lära om sin närmiljö och omvärld.

Besök gärna Vintergatan och Kosmos Galaxen på Facebook!