Anmäl frånvaro

Om ditt barn är sjukt och inte kan komma till skolan ska du göra en sjukanmälan innan skolan börjar för dagen.

Samtliga kommunala grundskolor samt Vägga gymnasieskola i Karlshamn använder samma rutin för frånvaroanmälan. Du som vårdnadshavare kan anmäla frånvaro på tre olika sätt.  Via Dexter på webben (bankID), via appen IST Dexter eller via talsvar. Följ de gula länkarna.

OBS!  Fungerar det av någon anledning inte att anmäla frånvaro via Dexter måste skolan kontaktas så att de får veta att barnet är sjukt! 

Elever som fyllt 18 år rapporterar eventuell frånvaro själva.