Näringsliv

Tankar kring året som gått

Att jobba med näringslivsfrågor är inspirerande av många anledningar. Den största är nog att i entreprenörskap finner vi lösningar. Det är företagsamheten som kommer hjälpa oss lösa vår världs utmaningar. Så har det alltid varit, och så kommer det alltid att vara. Oavsett om det gäller coronavaccin, vår klimatpåverkan, nya transportmedel och digitala innovationer så är det företagsamma människor som hittar lösningarna. Hela mitt yrkesverksamma liv har jag jobbat med entreprenörskap. Största delen som egen företagare, och nu på näringslivsenheten i Karlshamns kommun. ”Jag arbetar i demokratibranschen,” säger jag när någon frågar vad jag jobbar med. En något kantig men fin bransch som ska värnas. En bransch som bygger på öppenhet och delaktighet. Ska den nå riktigt stora framgångar krävs också en stor portion tillit, både internt och externt.

Dialogen är viktig

När jag i mitten av augusti valde att kliva in och börja arbeta i den kommunala organisationen, gjorde jag det förväntansfullt och med en stark vilja och ambition om att värna och utveckla företagsamheten i Karlshamns kommun. Men jag gjorde det också något fördomsfullt. Jag hade farhågor om långsamma processer och onödig byråkrati. Och ja, det är klart att det är annorlunda på många vis. Men mestadels är det enormt roligt, lärorikt och inspirerande.

Att jobba i den offentliga sektorn innebär att utrymmet för andra att tycka kring det jag och mina kollegor gör är enormt stort, och så ska det vara. Vilka beslut som än fattas, vad som än görs så finns det några som tycker det är bra och några som tycker det är dåligt. Demokrati när den är som bäst samtidigt som det är utmanande. Dialogen mellan kommunen och näringslivet är enormt viktig. Den är avgörande om vi ska nå en förståelse och samsyn i olika frågor som rör entreprenörskap. Det jag kanske alltid vetat men nu sett på närmre håll och fått en större förståelse för, är att det finns lika många eldsjälar inom den offentliga sektorn som det finns inom den privata.

Jag har många kollegor som sitter på en enorm kompetens och som varje dag går till jobbet och brinner för Karlshamns utveckling och för att skapa en väl fungerande samhällsservice. Självklart påverkar regler och lagar beslut som ska fattas inom den kommunala världen. Och ja, vissa saker är byråkratiska! Men det ska inte behöva hindra varken politiken eller oss i tjänsteorganisationen att jobba serviceinriktat och lösningsfokuserat. Vilka är vi till för? En relevant fråga, jag tycker jag och mina kollegor ska ställa oss ofta!

Jag tycker mycket som görs är bra men vi har såklart också många utmaningar som behöver lösas och saker som kan förbättras. Precis som jag tror alla stora arbetsplatser, organisationer och myndigheter har.

Här händer det grejer
”I de där städerna händer det grejer”. Ja, så sa Thomas Sandell om Karlshamn och fyra andra svenska städer i Nyhetsmorgon på TV4 häromdagen när de pratade om städer människor vill flytta till i framtiden. Dessutom utsåg SYNA bara någon dag senare Karlshamn till årets tillväxtkommun i Blekinge. Som jag skrev så visst finns utmaningar här precis som i många andra kommuner men här händer enormt mycket positivt också. Det byggs som aldrig förr, och jag är övertygad om, att vi inte kan bromsa oss in i utvecklingen.

Jag vill ge en stor eloge till er företagare som under ett väldigt annorlunda, och för många av er tufft år, varit med och bidragit på det sättet ni gör. Bidragit med att skapa jobb, skapa välfärd och skapa service och attraktivitet i vår stad. Ni är värdefulla och det är för er jag med glädje går till jobbet varje dag. Det är för er jag och mina medarbetare arbetar med att försöka skapa så goda förutsättningarna det bara går för att ni ska kunna starta, driva och utveckla era företag i Karlshamns kommun.

Tack för era insatser och väl mött 2021.

Jag och mina kollegor önskar er alla en riktigt god jul, och ett gott nytt år!

/Nina Andersson, Näringslivschef Karlshamns kommun