Nina Andersson utanför Rådhuset i Karlshamn.
Näringslivschef Nina Andersson. Foto Annette Sandberg
Näringsliv

Jag har alltid kallat mig entreprenör

När jag tackade ja till det här jobbet gjorde jag det med hur det faktiskt är att vara företagare färskt i minnet. Jag tackade ja för att jag ville lära mig hur en kommun fungerar, men också för att våga vända på stenar och med en stark vilja till att förändra. Att ständigt vilja förbättra är en stark drivkraft hos mig.

– Entreprenör kan du ju inte vara nu när du jobbar på kommunen, sa någon till mig häromdagen.

Klart jag kan! Man behöver inte vara företagare för att vara entreprenör. Entreprenörskap handlar ofta om kreativitet, mod, handlingskraft och om att brinna för det man gör. Entreprenörer ställer ofta frågan ”varför inte” istället för ”varför”. En entreprenör ser förbi motgångar, är inte rädd för att göra fel ibland men gör då om, istället för att ge upp. En entreprenör pratar hellre om lösningarna än om problemen.

Jag tror att entreprenörer behövs både i privata och offentliga verksamheter. Precis som entreprenörernas motsatser behövs överallt. Dom som är bra på att förvalta och handlägga. Det där är jag riktigt dålig på, men jag har kollegor i kommunen som gör det med bravur.

I Karlshamn finns det gott om entreprenörskap. Ett framåtlutat näringsliv fick vi bevis på genom bland annat utmärkelsen årets tillväxtkommun i Blekinge 2020. Vi har Ung Företagsamhet och Nyföretagarcentrum som Karlshamns kommun har gått in med extrapengar till för att verkligen satsa på entreprenöriellt lärande i skolan och att hjälpa människor att ta steget till att starta eget. I Karlshamns kommun pratar vi mycket näringslivsfrågor och entreprenörskap. Pandemin har gjort att vi som kommun satt in både ekonomiska och personella resurser för att underlätta för de branscher som drabbats hårdast. Techtank regionaliseras för att främja kompetensutveckling och innovation inom industrisektorn. Vi tar tillväxtbranschen besöksnäringen ytterligare ett steg upp, dels genom nya ägardirektiv i Visit Blekinge och dessutom genom att vårt eget arbete med Visit Karlshamn har slagits ihop med det övriga näringslivsarbetet.

Netport Science park sätter Karlshamn på kartan i frågor mestadels kopplat till digitala medier, energi och intelligenta transportsystem. Karlshamns kommun skapar e-tjänster för att underlätta och påskynda olika processer, vi har vår företagslots och vi anordnar nätverksträffar och företagsbesök för att skapa bra dialog med er företagare. Vi satsar såväl på landsbygd som på handel. Näringslivsenheten är motorn i att driva det vardagliga näringslivsarbetet i kommunen framåt. Tillsammans måste sen hela den kommunala organisationen ta ansvar för att vi ska ha ett bra företagsklimat i Karlshamns kommun. Det politiska spelet ska jag och mina kollegor inte lägga oss i, men en enighet om att näringslivsfrågorna är viktiga finns över partigränserna i Karlshamn, vilket vi är väldigt glada för. Det krävs långsiktiga schyssta spelregler som ger er företagare arbetsro och goda förutsättningar för tillväxt. Där har både politiken och vi i tjänsteorganisationen ett stort ansvar.

Min absoluta övertygelse är att en kommun måste våga satsa för att vinna. ”Att våga är att förlora fotfästet en sekund – att inte våga är att förlora sig själv”. Jag gillar det ordspråket. Det gäller oss individer men också organisationer och företag. Hur hade näringslivet och samhället utvecklats om människorna bakom inte vågat? Det kända uttrycket att det inte går att bromsa sig ur en uppförsbacke kommer väl till pass här. Och kom ihåg – entreprenörskap handlar inte om att blunda för problem och hinder som dyker upp längs vägen, det handlar om viljan och inställningen att hantera och försöka lösa dem när de kommer. Tillbakablick, utvärdering och reflektion är otroligt viktigt. Det finns dock en anledning varför framrutan är större än backspegeln…

I Svenskt Näringslivs undersökning om lokalt företagsklimat svarade drygt 100 stycken av er företagare i Karlshamn. 64 % tyckte företagsklimatet var helt okej, bra eller väldigt bra i Karlshamns kommun. Några få procent hade ingen uppfattning och resten upplevde att vårt företagsklimat var mindre bra eller rent av dåligt. Från vårt håll i kommunen analyseras svaren och vi som brinner för de här frågorna och som vill att Karlshamn ska vara en fantastisk plats att driva företag på vill såklart se ännu fler nöjda företagare nästa år. Er input här är väldigt värdefull för att vi ska nå längre, så hör gärna av er!

För mig och mina kollegor handlar ett bra företagsklimat om att vi som kommun ska skapa goda förutsättningar för er som vill starta, driva och utveckla företag i Karlshamns kommun. Det finns lagar och regler som ska följas. I vårt myndighetsutövande ska vi arbeta rättssäkert men vi ska också underlätta för er företagare och vi ska arbeta serviceinriktat.

Det där är otroligt viktigt!

Jag ser fram emot att tillsammans med mina värdefulla kollegor fortsätta ta ansvar för att näringslivsfrågorna får stort utrymme i Karlshamn även framöver. Vi har mycket roligt på gång och vi siktar högt i arbetet med vårt lokala företagsklimat. Ska vi lyckas behöver vi, som så många gånger sagts förut, arbeta tillsammans!

Jag kommer att fortsätta kalla mig själv entreprenör och är stolt medarbetare i Karlshamns kommun!

Glad sommar alla företagare, samarbetspartners och kollegor.

Ni är alla väldigt viktiga för Karlshamn!

Nina Andersson
Näringslivschef Karlshamns kommun