Organisationsschema, tjänsteorganisation

Karlshamns kommuns tjänsteorganisation innehåller ett stort antal olika verksamheter som är indelade i tre olika förvaltningar − Kommunstyrelseförvaltningen, Förvaltningen för omsorg och arbetsmarknad och Utbildningsförvaltningen med totalt cirka 3 200 anställda. Organisationsschemat nedan visar vilka verksamheter som ingår i respektive förvaltning samt kommunala bolag och förbund.