Förvaltningar

Karlshamns kommuns tjänsteorganisation är indelad i ett stort antal verksamheter som är organiserade i fyra olika förvaltningar. I Karlshamns kommun ingår följande förvaltningar:

  • Kommunstyrelseförvaltningen
  • Utbildningsförvaltningen
  • Omsorgsförvaltningen
  • Förvaltningen för arbete och välfärd