Att vara medarbetare i Karlshamns kommun

I Karlshamns kommun har du möjlighet att arbeta i en kreativ och framåtsträvande organisation och bidra till att utveckla det goda Karlshamn. I kommunen bor cirka 32 000 personer och med drygt 3 000 medarbetare är vi en av Blekinge läns största arbetsgivare. I Rådhuset mitt i Karlshamn arbetar cirka 260 personer.

Vi kommer de närmaste åren behöva engagerade och kompetenta medarbetare när många av våra nuvarande anställda inom utbildning, omsorg och samhällsplanering går i pension.

Samtidigt gör vi tillsammans med näringslivet en mängd satsningar för framtiden inom bland annat logistik, digitala medier, livsmedelsutveckling, energi och besöksnäring. Tänk vilka möjligheter det ger!

Karlshamn erbjuder

Hälsopaus

Motsvarande en timmes arbetstid i veckan får användas till friskvård i någon form.

Personalklubb

Karlshamns kommuns personalklubb erbjuder gratis aktiviteter, förmåner, rabatter, resor etc.

Stöd av företagshälsovård

Som arbetsgivare vill vi att våra anställda ska må bra. Därför har vi ett avtal med företagshälsovården Avonova. Företagshälsovården har fokus på arbetsmiljö- och rehabiliteringsfrågor, och det kan gälla enskilda personer, en grupp anställda, eller organisationen som helhet.

Bruttolöneväxling till pension

Karlshamns kommun ger medarbetare möjlighet att påverka sin framtida pension genom frivilliga pensionsavsättningar, s.k. löneväxling. Löneväxling innebär att medarbetaren avstår en del av sin bruttolön och byter den mot pension i framtiden. (För att inte förlora avsättning till allmän pension bör lön efter löneväxlingen vara minst 39 100 kr för 2015).

Alternativ KAP-KL

Alternativ KAP-KL erbjuds till chefer inom kommunens centrala ledningsgrupp (förvaltnings-och stabschefer) samt chefer inom respektive förvaltnings ledningsgrupp. Alternativ KAP-KL är en alternativ förmånsbestämd ålderspension för dem som tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp (motsvarande en månadslön på cirka 37 100 kr för 2016). Jämfört med den förmånsbestämda ålderspensionen innebär alternativ KAP-KL en större flexibilitet, möjlighet till individuell anpassning samt möjlighet till efterlevandeskydd.

För dig som redan är anställd

Du som redan är anställd i Karlshamns kommun är välkommen att söka våra interna lediga tjänster.