Tillgänglighetsredogörelse för Google webbplatser

Karlshamns kommuns utbildningsförvaltning står bakom sajter som görs i Google Sites på domänen utb.karlshamn.se. Målgruppen är vårdnadshavare och elever men också i vissa fall riktat mot personal. Det här dokumentet beskriver hur sajterna uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Tillgänglighetsredogörelse

Webbplatser på sajter inom domänen utb.karlshamn.se är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan:

  • Uppläsande hjälpmedel*
  • äldre formulär
  • äldre blanketter
  • brister i textalternativ till bilder
  • pdf där texten är tillgänglig, men där textalternativ saknas till bilder.

* Uppläsande hjälpmedel saknas på skolornas startsida. De flesta undersidor ligger på karlshamn.se där uppläsande hjälpmedel finns.

På grund av webbplatsens storlek och antalet redaktörer har vi inte någon detaljerad bild över vad som brister och var vi har bristerna. Det finns ingen tidsplan för när innehållet ska vara tillgängligt, men vi jobbar kontinuerligt med att försöka få webbplatsen mer tillgänglig.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från oss som inte är tillgängligt för dig, meddela oss genom att:

  • skicka e-post till kommunikation@karlshamn.se.
  • ringa vårt Servicecenter 0454-810 00.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Myndigheten för digital förvaltning