Julkalender 2020

Detta är en Julkalender som innehåller rörelser som man kan göra själv eller tillsammans med någon annan. Vi som skapat kalendern är personal från Hälso och Sjukvårds Teamet inom LSS i Karlshamns kommun och sen är vi också deltagare inom Daglig Verksamhet som bidragit med material till kalendern.

Julkalendern har producerats och byggts på Skaparverkstán, som är en arbetsplats inom Daglig Verksamhet i Karlshamns kommun.

 


      
1 December                         9 December                        17 December

 

       
2 December                         10 December                     18 December

 

       
3 December                         11 December                      19 December

 

       
4 December                         12 December                     20 December

 

      
5 December                       13 December                       21 December

 

       
6 December                         14 December                      22 December

 

       
7 December                          15 December                     23 December

 

     
8 December                       16 December                       24 December