Skaparverkstan

Skaparverkstán är en arbetsplats inom daglig verksamhet där vi arbetar med olika typer av media, så som fotografering och bildredigering, film- och ljudinspelning, musik och webbplatser. Här skriver och utformar vi också Tidningen Babbel som kommer ut fyra gånger per år.