Övriga spontanidrotts- och friluftsanordningar

Swimrunbanor

I Långasjönäs naturreservat finns två swimrunbanor i olika längd. Swimrun innebär att man både springer och simmar. Banorna togs fram 2021 tillsammans med Karlshamns simklubb.

OCR-hinderbana

Runt motionsspåren i Lingonbacken finns Blekinges första OCR-bana. OCR står för Obstacle Course Racing vilket är en snabbt växande motions- och tävlingsform som stimulerar hela kroppen. Hinder av varierande svårighetsgrad står placerade vid sidan av motionsslingan, vilket gör att man själv väljer vilka man vill testa och vilka man bara vill passera.

Pulkabackar

Det finns flera backar på kommunal mark som är populära att åka pulka i vintertid när det finns snö. Den största av dessa ligger i Lingonbacken. Genom slåtter hålls pulkabackarna årligen fria från sly och träd. Nedan listas kommunens pulkabackar.

  • Lingonbacken i Norra Prästslätten, Karlshamn
  • Skogsstigen mellan Skogsborg och Pengaberget, Karlshamn
  • Karussevägen i Högadal, Karlshamn
  • Kohagen vid infarten till Långasjönäs, Asarum
  • Nytorpet mellan Kroksjöarna, Asarum
  • Alexabacken, Svängsta

Skidspår

Karlshamn har inga skidspår eller någon skidbacke som kommunen ansvarar för. När det finns tillräckligt med natursnö spårar Friluftsfrämjandet det 5 kilometer långa gula motionsspåret i Långasjönäs naturreservat. En privatperson brukar också lägga spår på banvallsleden mellan Svängsta och Hemsjö.

Utegym

På fyra platser i kommunen finns det utegym där man kan träna hela kroppen; vid Stenbackaslingan i Asarum, vid Jössarinken i Mörrum, vid Nytorpet i Långasjönäs och intill Vägga IP i Karlshamn. Viss utegymsutrustning finns också på spontanidrottsplatsen vid Österslätt och på strandpromenaden vid Vägga havsbad. Här kan man få allsidig träning för hela kroppen. Vid varje redskap finns träningsinstruktioner som gör det enkelt att komma igång även för nybörjaren. Läs mer på följande länk: Utegym.

Fågelskådning

Vid Munkahusviken strax sydväst om Karlshamns centrum finns ett offentligt fågeltorn. Området består av en grund vik kringgärdad av vass och lövskogsdungar. Viken är skyddad för vind och vågor. Platsens läge gör att du har möjlighet att se flera olika fågelarter och även rovfågel. Det finns även fler fågeltorn på privat mark.

Gå tillbaka till:
Friluftsliv i Karlshamn