För dig med larm

När hemtjänsten behöver komma in

För att hemtjänsten skall kunna komma in till dig när du har larmat krävs att du har lämnat en komplett nyckeluppsättning till din bostad. Nyckeln lämnar du mot kvittens när larmet installeras. Ansvaret för att lämna nyckel åvilar dig eller din företrädare. De är kodade och förvaras i säkerhetsskåp i hemtjänstlokalen.

Frånvaro

Låt larmet vara inkopplat när du går hemifrån eller reser bort. (Trygghetslarmet behöver ström hela tiden för att det skall fungera som det skall när du kommer hem igen.) Lämna också kvar larm knappen hemma.

Provlarm

Larmcentralen bevakar automatiskt dygnet runt att alla trygghetslarm och larm knappar fungerar. Provlarma själv minst en gång i månaden, och tala om för operatören som svarar att du provlarmar.

Byte av batteri

Larmcentralen får automatiskt information om när det är dags att byta batteriet till din trygghetstelefon och/eller din larm knapp. Hemtjänstpersonal eller larmadministratörer kommer då hem till dig och gör detta.