Fjärrtillsyn

Fjärrtillsyn är en säker och trygg tjänst som är till för dig som har behov av tillsyn på natten, men som tycker att du blir störd av, eller inte vill att personal från natthemtjänsten kommer in i din bostad

Tillsynen sker via en kamera som fungerar i fullständigt mörker och som monteras på lämplig plats i din bostad

Ansökan

Du ansöker om trygghetslarm genom att kontakta vårt servicecenter och be att få prata med en biståndshandläggare som utreder ditt behov och fattar beslut. Ni bestämmer sedan tillsammans vid vilken/vilka tidpunkter tillsynen skall ske.

Installation

När biståndsbeslutet om fjärrtillsyn är fattat kommer du att bli kontaktad av vår lås- och larmadministratörer för att bestämma tid för installation.

Lås- och larmadministratörerna har med sig all nödvändig utrustning vid installationen, och du behöver inte själv skaffa någonting.

Hur fjärrtillsynen går till

Tjänsten fjärrtillsyn utförs av extern leverantörs trygghetscentral.

  1. En larmoperatör på trygghetscentralen loggar in för att utföra tillsyn vid tidpunkterna som bestämts i ditt biståndsbeslut
  2. Kameran aktiveras från sovläge och riktas mot dig (I sovläge är kameran riktad mot taket)
  3. Kameran är öppen i 30 sekunder och återgår därefter till sovläge (riktad mot taket)
  4. Kameran spelar inte in och inget bild- eller videomaterial lagras
  5. Tillsynen loggas med information om när och vem som utfört den

Om larmoperatören inte ser dig vid tillsynstillfället kontaktas natthemtjänsten som då kommer hem till dig. Om du inte är synlig vid det ordinarie tillsynstillfället kan en extra tillsyn göras efter en stund.
Du bestämmer själv om så skall ske, och i så fall efter hur många minuter. Tala om detta för din biståndshandläggare hur du vill att det ska hanteras.

Skulle tekniken inte fungera av någon anledning så kommer fjärrtillsynen att ersättas med personliga besök av natthemtjänsten – om du så önskar. Tala om för din biståndshandläggare hur du vill att det ska fungera.

Avgift

För tillsyn via Fjärrtillsyn betalar du samma avgift som för all annan hemtjänst och reglerna för maxtaxa gäller.