Avgifter och matpriser i omsorgen år 2020

Maxavgift/minibelopp

  • Maxtaxan:  2 125 kr per månad
  • Minimibelopp (Förbehåll) för ensamstående: 5 339 kr per månad
  • Minimibelopp (förbehåll ) make/sambo  4 512 kr per månad
  • Timtaxan och trygghetslarmet kostar 348 kr.

Matpriser

Kommunfullmäktige har för år 2020 fastställt priserna för mat enligt följande:

Matdistribution per portion
62 kronor
Dessert ingår

Pensionärer, pris i matsal* per portion
49 kronor
7 kronor för dessert

Heldagkost i särskilt boende/ korttidsboende
121 kronor per dag

Dagavgift Forsgården och Tärna
118 kronor/dag

* Nyponbacken, Norrevång, Björnabacken, Gustavsborg och Östralycke.

Ny avgift

Ovanstående förändringar kan medföra att er avgift ändras, den nya avgiften gäller från och med 2020-01-01.

Frågor

Vid eventuella frågor kontakta er avgiftshandläggare på tfn 810 42 eller 810 96  (telefon tid vardagar 10.00 – 12.00).