HSL-teamet

Hälso-och sjukvården inom Stöd och service LSS och Socialpsykiatrin i Karlshamns kommun består av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut. Vi arbetar i team, HSL-teamet, och vårt kontor är beläget på Björnabacken, Regeringsgatan 46 i centrala Karlshamn.

Målet för HSL-teamet är att ge en trygg och säker vård till våra brukare.
Sjuksköterskor finns tillgängliga dygnet runt.
Patientansvarig sjuksköterska arbetar dagtid samt var sjätte helg. Arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut arbetar dagtid under vardagar.

Vem kan få insatser från HSL-teamet?

Alla som har ett LSS-beslut om bostad med särskild service i form av gruppbostad eller servicebostad samt boende inom socialpsykiatrin och har ett sjukvårdsbehov, har rätt till HSL-insatser. I samråd med dig bestämmer ni vilka insatser du behöver hjälp med.

Vad kan du få hjälp med?

Vi arbetar för att bevara och återställa din hälsa utifrån dina möjligheter.

Du ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt trots funktionsnedsättningar, med eller utan hjälpmedel. Arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut ansvarar för bedömningar och utprovningar av hjälpmedel, träningsprogram m.m.  De flesta hjälpmedel är kostnadsfria för kommunens invånare. Hjälpmedel som du får förskrivet är ett lån och ska lämnas tillbaka rengjorda när de inte längre används. Vi arbetar för att bevara och återställa din hälsa utifrån dina möjligheter.

Vanliga uppgifter för sjuksköterskan är att bedöma hälsostatus, ofta tillsammans med läkare, ta prover, ge injektioner, såromläggning, förskrivning av inkontinenshjälpmedel vid behov, sätta kateter, ansvara för läkemedel när brukaren behöver hjälp med det m.m. Vi arbetar även med handledning och utbildning av omvårdnadspersonal för att kunna lämna över vissa arbetsuppgifter, så kallad delegering. Vi för dokumentation i journal enligt lag.

HSL-teamet gör hembesök alternativ erbjuder personcentrerat mottagningsbesök på Björnabacken. Insatsen är kostnadsfri.

Region Blekinge ansvarar för förskrivning av syn och hörselhjälpmedel. För att komma i kontakt med dem ring regionens växel på tel. 0454-73 10 00.

Hur når man HSL-teamet?

Under dagtid kommer du i kontakt med oss via kommunens servicecenter 0454-810 00 som lotsar dig vidare. Alternativt tar du kontakt med boendepersonal som har aktuella telefonnummer till respektive HSL-personal.

Medicinsk ansvarig rehabiliterare och sjuksköterska

Medicinsk ansvarig rehabiliterare (MAR) och Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har det medicinska ledningsansvaret i verksamheten enligt Hälso- och sjukvårdslagen.

MAS och MAR ansvarar för kvalitet och säkerhet i hälso- och sjukvården.

Via kommunens servicecenter kan du få kontakt med MAR/MAS tel. 0454-810 00.