Trygg hemgång efter sjukhusvistelse

Efter en sjukhusvistelse kan du kunna komma hem tryggt med stöd av Trygg hemgång och kommunens hemtjänst.

Innan hemgång från sjukhuset görs en vårdplanering med biståndshandläggare som vid behov kan bevilja trygg hemgång.

I samband med hemkomst från sjukhuset, möter en undersköterska från Trygghemgångsteamet och berörd personal från hemsjukvården upp dig i ditt hem.

Trygghemgångsteamet ger dig stöd de första dagarna i hemmet, under dagtid. Utformningen samt grad av hjälp och stöd från Trygghemgång varierar utifrån dina behov och den bedömning teamet gör. Behöver du insatser även kvällar, nätter och helger går den ordinarie hemtjänstgruppen in.

Efter ett antal dagar hemma kommer biståndshandläggaren att göra en uppföljande vårdplanering i ditt hem, därefter kommer de insatser du beviljas enligt bistånd att utföras av den ordinarie hemtjänstgruppen i ditt område.

Vårt mål är att du ska känna trygghet och delaktighet i din livssituation.

Vid frågor kontakta vårt servicecenter och be att få prata med biståndshandläggare.