Bostadsanpassningsbidrag

Vad ges bidrag till

Kommunen ger bidrag till handikappanpassning av permanentbostäder. Bidraget ska användas till sådant som underlättar den funktionshindrades dagliga liv i hemmet: förflytta sig i bostaden, sova och vila, sköta hygienen, laga mat och äta samt ta sig in och ut ur bostaden.

Bostadsanpassningsbidrag kan användas för att till exempel ändra eller komplettera badrumsutrustning, specialutrusta köket, sätta in bredare dörrar och ta bort trösklar så att en rullstol kan komma fram. Utomhus kan man få bidrag till räcken och ledstänger, ramper, hårdgöring av gångvägar med mera. I samband med allergisanering lämnas bidrag för till exempel utbyte av olämpligt golv- och väggmaterial.

Bidraget är inte inkomstprövat.

Olika funktionshinder

Man får inte bidrag om det rör sig om ett tillfälligt funktionshinder. I övrigt kan man få bidrag för alla typer av handikapp som kräver en anpassning av bostaden till exempel vid nedsatt rörlighet, nedsatt syn, allergi, epilepsi, psoriasis, psykisk utvecklingsstörning.

Bostaden

Bostadsanpassningsbidrag kan ges till anpassning av bostadens fasta funktioner. Men bidrag lämnas inte för åtgärder som behöver utföras av andra orsaker än funktionshindret, till exempel normalt bostadsunderhåll.

Vem kan ansöka om bidrag

Du som har en bestående funktionsnedsättning kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Bidraget är personligt och gäller oavsett om du äger din bostad, bor i hyresrätt eller i bostadsrätt. Äger du inte bostaden behövs alltid ett medgivande från samtliga fastighetsägare.

Reparation och service

Du kan få bidrag för reparation och service av tekniskt avancerad utrustning som bekostats med bostadsanpassningsbidrag. Det handlar om utrustning såsom automatisk dörröppnare, hissar, höj och sänkbara köksskåp, spol- och torktoaletter m.m. För övriga anpassningsutrustningar såsom ledstänger, ramper, duschkabiner m.m. lämnas inte reparationsbidrag då dessa åtgärder betraktas som normalt bostadsunderhåll.

Ansökan Reperationsåtgärd bostadsanpassningsbidrag

Medgivande om återtagande

Har du inte längre har behov av din bostadsanpassning kan kommunen i vissa fall vara intresserad av att återta ramp, hiss mm  Handläggaren gör en bedömning om utrustningen går att återanvända. Om kommunen är intresserad av att återta bostadsanpassningen ombesörjer kommunen beställningen av demontering och står för kostnaden.

För medgivande av återtagande fyll i blankett  Medgivande om återtagande

Ansökan om Återställningsbidrag

Ägare av bostadshus har rätt till bidrag för kostnader för att ta bort anordningar för funktionshindrade personer (återställning) som har utförts

  1. i eller i anslutning till hyreslägenheter eller småhus som hyrs ut, eller
  2. i anslutning till bostadsrättslägenheter i flerbostadshus, om anordningarna avser att underlätta för en funktionshindrad person att komma in i och ut ur lägenheten eller att förflytta sig till och från huset eller inom tomten.

Återställningsbidrag utgår ej till privatpersoner.

Ansökan om Återställningsbidrag