Bostads­­anpassnings­bidrag

Vem kan ansöka om bidrag

Du som har en bestående funktionsnedsättning kan söka bidraget. Man får inte bidrag om det rör sig om ett tillfälligt funktionshinder. I övrigt kan man få bidrag för alla typer av handikapp som kräver en anpassning av bostaden till exempel vid nedsatt rörlighet, nedsatt syn, allergi, epilepsi, psoriasis, psykisk utvecklingsstörning. Bidraget är personligt och gäller oavsett om du äger din bostad, bor i hyresrätt eller i bostadsrätt. Äger du inte bostaden behövs alltid ett medgivande från samtliga fastighetsägare. Den som bor i en bostad efter beslut enligt Socialtjänsten (2001:453) eller lagen (1993:387) om stöd och service till funktionshindrade kan inte beviljas bostadsanpassningsbidrag enligt den nya lagen, det omfattar främst särskilt boende för äldre och LSS gruppbostäder.

Ansökan

Steg 1:  Ansök via e-tjänst eller skriv ut och fyll i en ansökningsblankett.
Ansökan om bostadsanpassningbidrag

Steg 2: Bifoga ett intyg som styrker ditt behov av anpassningsåtgärder.
Ta hjälp av Kommunens arbetsterapeuter, sjukgymnast eller andra medicinska sakkunniga för att få ett intyg.

Steg 3: Vid ansökan via blankett skicka in dina handlingar till:
Bostadsanpassning
Omsorgsförvaltningen
Karlshamns Kommun
374 81 Karlshamn

När din ansökan inkommit till kommunen går handläggaren igenom den och de bifogade handlingarna. Om handlingar saknas begärs komplettering. Många gånger kan det krävas att handläggaren gör ett hembesök hos dig för att kunna bedöma om sökta åtgärder är bidragsberättigade. Vid behov begärs offert in för bedömning av bidragets storlek. När utredningen är klar och förutsättningarna för beslut är klarlagda fattas beslut i ärendet.

Reparation och service

Du kan få bidrag för reparation och service av tekniskt avancerad utrustning som bekostats med bostadsanpassningsbidrag. Det handlar om utrustning såsom automatisk dörröppnare, hissar, höj och sänkbara köksskåp, spol- och torktoaletter m.m. För övriga anpassningsutrustningar såsom ledstänger, ramper, duschkabiner m.m. lämnas inte reparationsbidrag då dessa åtgärder betraktas som normalt bostadsunderhåll.

Ansökan Reperationsåtgärd bostadsanpassningsbidrag

Medgivande om återtagande

Har du inte längre behov av din bostadsanpassning kan kommunen i vissa fall vara intresserad av att återta ramp, hiss mm  Handläggaren gör en bedömning om utrustningen går att återanvända. Om kommunen är intresserad av att återta bostadsanpassningen ombesörjer kommunen beställningen av demontering och står för kostnaden.

För medgivande av återtagande fyll i blankett  Medgivande om återtagande

Medgivande från fastighetsägare

Du som hyresgäst eller bostadsrättshavare behöver kontakta din hyresvärd eller bostadsförening för att få ett skriftligt medgivande till att åtgärderna du sökt bidrag för får utföras. Du behöver ha samtycke från samtliga fastighetsägare och nyttjanderättsinnehavare. Det ska också framgå att du inte kommer bli skyldig att återställa vid flytt eller i annat fall.

För medgivande från fastighetsägare fyll i blanketten Medgivande från fastighetsägare

Ansökan om Återställningsbidrag

Ägare av bostadshus har rätt till bidrag för kostnader för att ta bort anordningar för funktionshindrade personer (återställning) som har utförts

i eller i anslutning till hyreslägenheter eller småhus som hyrs ut, eller
i anslutning till bostadsrättslägenheter i flerbostadshus, om anordningarna avser att underlätta för en funktionshindrad person att komma in i och ut ur lägenheten eller att förflytta sig till och från huset eller inom tomten.
Återställningsbidrag utgår ej till privatpersoner.

Ansökan om Återställningsbidrag