Diagnoser och psykiska funktionsnedsättningar

Här har vi samlat information kring olika diagnoser, besvär och psykiska funktionsnedsättningar som kan påverka din psykiska hälsa.

Information kring diagnoser, kriser och besvär

1177.se kan du ta del av andras erfarenheter, vad man kan göra själv och var man hittar stöd och hjälp. Det finns också fakta om olika diagnoser och behandlingar.

Psykisk funktionsnedsättning

Har du funktionsnedsättning som beror på psykiatrisk diagnos? Då kanske du tycker det är svårt att få vardagen att fungera? Då kan du söka insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om Stöd och Service (LSS).
Mer information om insatser speciellt för dig med psykisk funktionsnedsättning hittar du här.