Samordnad individuell plan (SIP)

Om du har behov av insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten, kan du få stöd genom en samordnad individuell plan, så kallad SIP. Genom det länsövergripande samverkansavtalet i Blekinge ingår även skolan i SIP-arbetet.

Har du eller någon närstående stöd från socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård? Tycker du att stödet behöver samordnas? Då har du rätt att få en samordnad individuell plan (SIP). Planen ska beskriva vilka verksamheter som ansvarar för vad och hur stödet ska följas upp. En samordnad individuell plan görs tillsammans med dig och de verksamheter som ansvarar för de olika insatserna.

Så här gör du för att få en SIP

I de flesta fall är det någon person du redan har kontakt med via kommunen eller Regionen som föreslår att du kan få en samordnad individuell plan. Du kan även själv tala om att du vill ha en plan. Om du inte vill ha någon SIP så behöver du inte det.

Läs mer om Samordnad individuell plan (SIP) på 1177.se

Karlshamns kommuns arbete och samverkan kring SIP

I Blekinge samverkar alla kommuner och Region Blekinge i ett projekt för att arbetsmetoden med SIP ska utvecklas. Projektet ligger inom ramen för Uppdrag Psykisk Hälsa.
Utifrån brukarperspektivet är även Nationell samverkan psykisk hälsa (NSPH) med som del av projektet.
I Karlshamn riktar sig projektet främst till målgrupperna barn och unga upp till 18 år i behov av samordnade insatser, vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning samt till personer med substans- och/eller spelberoende. Arbetet riktar sig också till de verksamheter inom kommun och region vars medarbetare främst möter någon av dessa målgrupper.

Om du vill veta mer om projektet är du välkommen att höra av dig till projektledaren. Kontaktuppgifter finns här på sidan.