SIP – Samordnad individuell plan

SIP – en samordnad individuell plan görs när det finns ett behov av att samordna insatser för att rätt hjälp och stöd ska kunna ges.

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten har enligt lag skyldighet att upprätta en SIP när en person har behov av samordnade insatser. Du kan själv ta initiativ till en SIP och även dina närstående, skolan eller annan aktör som kan se ett behov av samordning.

En fungerande samverkan mellan kommun och region eller andra aktörer gör det enklare för dig  och dina närstående då de inte behöver lägga ner tid och energi på att själva samordna olika insatser som ges av kommunen eller regionen. En SIP ska alltid göras tillsammans med den person som har behov av insatserna, det gäller oavsett personens ålder eller problem. Planen är ditt dokument och ska tydliggöra vem som gör vad och när.

I Blekinge samverkar alla kommuner och Region Blekinge, inom ramen för Uppdrag Psykisk Hälsa, för att arbetsmetoden med SIP ska utvecklas ytterligare och i ännu högre utsträckning sätta den enskilde individen i centrum.

Så här fungerar det

I Karlshamn riktar sig projektet främst till målgrupperna barn och unga upp till 18 år i behov av samordnade insatser, vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning samt till personer med substans- och/eller spelberoende. Arbetet riktar sig också till de verksamheter inom kommun och region vars medarbetare främst möter någon av dessa målgrupper.

Utifrån brukarperspektivet är även NSPH (Nationell samverkan psykisk hälsa) med som del av projektet.

Inom kort kommer det att komma ut en enkät till dessa verksamheter och framöver planeras det för bland annat en utbildningssatsning om SIP som arbetsmetod.

Vill du veta mer om hur projektet och SIP-arbetet löper i Karlshamn hör då av dig till projektledaren.