Barn, ungdomar och droger

Är du orolig att du dricker för mycket alkohol? Tar du droger och vill få hjälp med att sluta? Bekymrar du dig för någon i din närhet som missbrukar eller far illa?
umo.se kan du läsa mer om hur man får hjälp att sluta med
en beroendeproblematik. Här hittar du även information om vad du kan vända dig om du är orolig för någon i din närhet.