Vill du arbeta som tolk?

Tolkförmedlingen rekryterar i första hand auktoriserade tolkar och utbildade tolkar. Rekrytering sker endast då det finns behov av fler tolkar.

Saknar du tolkutbildning och är intresserad av att bli tolk? Gå in på blitolk.nu. Där kan du läsa mer om hur du utbildar dig till professionell tolk samt se kommande tolkutbildningar. Vi ställer höga krav på språkkunskaper men finns ingen tolkutbildning/auktorisation i ditt modersmål kan du genomgå ett rekryteringstest för att bedöma din lämplighet att arbeta som tolk.

För att kunna få ett tolkuppdrag krävs följande:

  • Du måste kunna läsa och förstå informations- och facktexter samt kunna skriva på svenska och tolkspråket.
  • Har god utbildningsbakgrund samt god samhällsorientering om Sverige och landet där tolkspråket talas.
  • Har genomgått de tester och utbildningar som tolkförmedlingen kräver.
  • Är flexibel och samarbetsvillig, samt har förmåga att bemästra alla de situationer som man som tolk ställs inför i sitt arbete.

Enligt god tolketik måste tolken avsäga sig uppdraget om det uppstår en jävssituation.
Tolken måste alltid hålla sig neutral i tolkningarna och får inte ge uttryck för sina egna åsikter eller känslor.
Tolken måste iaktta tystnadsplikt och uppträda balanserat.

Klarar du kraven och vill arbeta som tolk?
Du är välkommen att skicka in en intresseanmälan. Vi tar kontakt med dig när vi behöver fler tolkar i det aktuella språket. Vi bekostar utbildning samt kursmaterial för våra tolkar.
Du kan även skicka din ansökan till:
Karlshamns kommun
Förvaltningen för arbete och välfärd
374 81 Karlshamn