Tolkförmedlingen

Tolkförmedlingen är en serviceverksamhet för icke svensktalande personer och myndigheter som behöver hjälp med att förstå varandra.

Det är alltid myndigheten som ska beställa tolk, inte den enskilde. Beställning görs genom Tolkförmedlingen. Den som anlitar tolken står också för kostnaden. Alla tolkar har tystnadsplikt.

När du beställer tolk behöver du tänka på:
När och var du behöver tolkning.
Vilket språk och ursprungsland.
Hur lång tid samtalet beräknas ta.
Något om samtalets innehåll, t ex sjukvård, familjerätt etc.
Var fakturan på tolkningen skall skickas.
Speciella önskemål vid val av tolk.
Tänk på att det tolkade samtalet tar längre tid än ett enspråkigt!

Här kan du som har inloggningsuppgifter logga in och beställa tolk

För övriga frågor ta kontakt med tolkförmedlingen, kontaktuppgifter hittar du på kontaktkortet här på sidan.