Hjälp för dig som är ny

Karlshamns kommun får många frågor om vem som ansvarar för vad och hur du som enskild person bäst kan hjälpa till. Därför har vi här samlat information om vad som gäller i kommunen. På denna sida finns en sammanställning med länkar och kontaktuppgifter som kan vara bra för dig som är ny i Sverige.

Kommunen hjälper dig med

 • mottagande och praktisk hjälp i samband med bosättning.
 • undervisning i sfi och annan vuxenutbildning.
 • samhällsorientering.
 • försörjningsstöd vid vissa situationer.
 • skola, förskoleverksamhet, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar.
 • insatser inom det sociala området.
 • att se till att övrig kommunal verksamhet och service kommer nyanlända till del, såsom äldreomsorg.

Kontakta vårt servicecenter vid frågor eller behov av stöd och hjälp!

Introduktionsgruppen hjälper dig som är ny

Introduktionsgruppen arbetar med flyktingar och dess anhöriga under deras första fem år efter kommunplacering. Du som är flykting ska vara folkbokförd i Karlshamns kommun och ha mist 13 månaders uppehållstillstånd för att kunna få hjälp från Introduktionsgruppen.

Genom Introduktionsgruppen kan du som är flykting få hjälp med försörjningsstöd, service och information samt i vissa fall boende.

Varje år beslutar Regeringen hur många flyktingar med uppehållstillstånd som ska anvisas till Blekinge för bosättning. Länsstyrelsen fastställer hur många av dessa som ska anvisas till Karlshamn. Kommunen har därefter skyldighet att ta emot de flyktingar som kommer på anvisning från Migrationsverket. Det är Introduktionsgruppen som ansvarar för att planera mottagandet av dig som ny kommuninvånare samt erbjuda boende. Kommunen har ingen skyldighet att bistå med boende till andra flyktingar än de som kommer på så kallad anvisning.

Övriga kontakt och länkar som kan vara bra

 • Arbetsförmedlingen har samordningsansvar för nyanlända. Här kan du läsa mer om arbetsförmedlingens podcast Ny i Sverige
 • SFI – Svenska för invandrare
 • Försäkringskassan
 • CSN Studiestöd
 • Migrationsverket
 • Expo är en religiöst och partipolitiskt obunden stiftelse. Vår vision är ett samhälle där rasistiska idéer saknar inflytande.
 • Rädda barnen kämpar för barns rättigheter.
 • Röda Korset är världens främsta katastroforganisation. Vi finns över hela världen och består av miljontals frivilliga som bestämt sig för att hjälpa andra människor. Vi kämpar för att rädda liv och ge hopp över hela världen och i Sverige, varje dag.